KAMPAŇ: Na bicykli do obchodu

Projekt Na bicykli do obchodu 2015 je zameraný na rozvoj cyklistiky ako plnohodnotnej formy dopravy so zameraním na využitie pri nakupovaní. Hlavným cieľom projektu je motivovať ľudí aby realizovali svoje bežné nákupy na bicykloch. Samotná návšteva predajne na bicykli je veľmi jednoduchý, rýchly a lacný spôsob ako naplniť podstatu tohoto projektu a zároveň prispieť k zdravej mobilite daného mesta.
Do projektu sa môže zapojiť každý, bez ohľadu na pohlavie, národnosť či vek. To isté platí aj pre obchodníkov, či už sa jedná o predajňu zeleniny a ovocia, kaviareň, cukráreň, záhradkárske potreby, potraviny, predajňu bicyklov alebo akýkoľvek iný obchod či službu.
Ak sa chcete do projektu zaregistrovať ako predajca či obchodník, urobte tak najneskôr do 11.októbra 2015 podľa pokynov na webe www.nabicyklidoobchodu.sk.

Projekt Na bicykli do obchodu sa uskutoční v týždni od 12. do 16. októbra 2015.

Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto sa v tomto období odfotí so svojim bicyklom a nákupom, a túto fotku spoločne aj so svojim menom a kontaktom nahrá cez náš formulár na webe, alebo pošle cez náš facebookový účet. Všetky prijaté a schválené fotky budú zverejnené súčasne na webe aj facebookových stránkach projektu. Zo všetkých fotiek sa vyžrebujú víťazi súťaže. Každý sa môže do súťaže zapojiť len raz, zaslaním jednej fotografie.

Viac informácií nájdete na webe www.nabicyklidoobchodu.sk alebo na facebooku https://www.facebook.com/Na-bicykli-do-obchodu-637248742975525.

Do obchodu na cajgli

Chcete to komentovať?