Zimný špeciál & pokus o svetový rekord

Zimné krátke stretnutie s pokusom na záver najrýchlejšie zaparkovať a naplniť kapacitu cykloveže pri žel. stanici aj s malým občerstvením.

BERCAJGEL je stretnutie všetkých ľudí, ktorí sa chcú cajglovať.

Dojdite na BERCAJGEL :
• rozhýbať sa
• podporiť tvorbu mestskej cyklistiky a cyklotrás v Trnave
• zoznámiť sa
• ukázať svojho dvojkolesového tátoša ostatným
• pocajglovať sa po meste Trnava
• zabaviť sa spolu..

povinná výbava:
• reflexný prvok
• predné a zadné svetlo
• cyklonálada,…

BERCAJGEL je neorganizované cajglovanie ľudí, ktorí zodpovedajú samy za seba.

Chcete to komentovať?