1. Gabika

    Hľadáme z radov nadšencov pre šport a aktívny životný štýl človeka, ktorý bude obhajovať záujmy týchto nadšencov aj vo funkcii cyklokoordinátora – verejnej správe na úrovni župy – ide o regionálny rozvoj v oblasti budovania technickej infraštruktúry a kvalitného zázemia pre voľnočasové aktivity. Silná pozícia pre človeka, ktorý by mohol v spolupráci s mestom veľa veci dostať do podoby úspešnej realizácie – systematicky krok za krokom, neprestávať budovať a ísť ďalej. Každý kilometer trasy, trate, chodníka, komunikácie sa nám ráta.

Chcete to komentovať?