Prečo ísť voliť aj za lepšiu cyklodopravu

Pred komunálnymi voľbami v Trnave sa bude treba rozhodnúť medzi kandidátmi na post primátora

mesta a vybrať poslancov do mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov. Pozitívnou zmenou je, že

pri rozhodovaní netreba voliť alternatívu menšieho „zla“ alebo sa rozhodovať, či vôbec ísť voliť.

Jednoznačne sa treba rozhodnúť ísť voliť a 15. novembra zvoliť ľudí, ktorí sú odhodlaní zmeniť Trnavu k

lepšiemu pre všetkých obyvateľov mesta ako aj návštevníkov Trnavy. Pre obyvateľov mesta sa tak naskytla

možnosť vybrať si spomedzi kandidátov ľudí, ktorým nepôjde o uspokojovanie potrieb úzkeho kruhu ľudí a

zabezpečenia si pracovných aktivít pre spriateľené firmy, ktoré vedia spraviť za veľa peňazí málo muziky

pre mesto a jeho obyvateľov. Konečne je v Trnave možnosť v komunálnych voľbách zvoliť ľudí, ktorí sú

odhodlaní kultivovať verejný priestor mesta slúžiaci obyvateľom mesta – či už chodcom, cyklistom ale aj

imobilným občanom. Tých správnych ľudí nájdete spolu s podrobným programovým vyhlásením na

stránkach http://www.peterbrocka.sk a http://www.peterbrocka.sk/PeterBrocka2014_VOLEBNYPROGRAM.pdf

Ak nie ste stále rozhodnutí, racionálne Vám stačí porovnať ako do hĺbky navrhujú riešiť  nemotorovú dopravu v meste ostatní kandidáti:

http://www.trnavadosiahlaviac.sk/volebny-program/

http://www.nasemestto.sk/volebny-program/

http://www.robertschmidt.sk/

https://www.facebook.com/jozef.kl?fref=nf

 

V meste Trnava bolo v rokoch 2010 až 2014 zrealizovaných niekoľko projektov pre podporu

cyklodopravy a niekoľko projektov nevyhnutných k rekonštrukcii existujúcich verejných komunikácií pre

peších. Programové vyhlásenia pred voľbami obsahujú často vetu dobudovanie cyklochodníkov, prípadne

cyklotrás až po Malé Krapaty. Nič konkrétne sa v programových vyhláseniach nespomína tak nieje možné

po volebnom období skontrolovať či sa programové vyhlásenie naplnilo. Počas štyroch rokov 2010 až 2014

zrealizovalo mesto Trnava na svojom území nasledovné cyklochodníky (cena je vrátane realizácie za bežný meter

komunikácie vrátane cyklochodníka, prípadne aj chodníka pre peších):

1. Cukrová ulica, rok 2010, celk. dĺžka 733 m , cena 272 €/bm

2. I.etapa ulica T. Vansovej, rok 2011, celk. dĺžka 580 m , cena 216 €/bm,

3. II.etapa ulica T. Vansovej, rok 2012, celk. dĺžka 490 m , cena 167 €/bm,

4. prepoj Parku J.Kráľa s Bernolákovým sadom, rok 2013, celk. dĺžka 250 m , cena 224 €/bm,

5. prechod cez koľajisko na Kamennej ceste, rok 2014, celk. dĺžka 150 m , cena 333 €/bm.

Zrealizované cyklochodníky namalovaním čiary pozdĺž krajnice existujúcej komunikácie neuvádzam, pretože

takéto riešenia sú len populistickým mechanizmom na navýšenie počtu kilometrov zrealizovaných

cyklochodníkov.

 

Bercajgel

Bercajgel

 

 

 

 

 

 

 

 

V Trnave treba zmenu a to nielen v prístupe vedenia mesta k verejnému priestoru ale aj zmenu v

komunikácii s občanmi pri príprave dlhodobých projektov. Tento lepší prístup si bude vyžadovať správnu

motiváciu zo strany vedenia mesta, kontrolovanie jednotlivých fáz pri prípave projektov a v neposlednom

rade zabezpečiť aj kontrolný orgán počas realizácie. Následne pre zlepšenie fungovania zrealizovaných

projektov netreba zabudnúť na dlhodobý dohľad nad realizovanými zmenami a ich vplyvom na verejné

priestory mesta. Pretože len verejný priestor kde sa dá koexistovať v symbióze či už medzi chodcami a

cyklistami, medzi cyklistami a motoristami, ale aj medzi nemotoristami a imobilnými, či inak zdravotne

postihnutými (zrakovo a sluchovo) sa dá spokojne užívať ako mesto.

 

V Trnave , 9.11.2014, spracoval: bercajglista Štefo

Chcete to komentovať?